Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu podataka, prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, obavlja sljedeće zadaće:

- informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
- praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
- suradnja s nadzornim tijelom;
- djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenika za zaštitu osobnih podataka na Hrvatskoj radioteleviziji možete kontaktirati putem e-adrese zastita.podataka@hrt.hr.

Voditelj obrade osobnih podataka:
Hrvatska radiotelevizija
Prisavlje 3, 10000 Zagreb
Hrvatska
tel: 01 634 2634